Som livsstil ivadmin  

Tydlig metafor

Det brukar heta att en bild säger mer än tusen ord. Det går inte att säga emot detta utlåtande eftersom den visuella upplevelsen alltid är starkare än den verbala motsvarigheten. Det är också just det här som blir en aning missvisande inom musikens heliga värld. Det som i grunden enbart handlar om ord borde inte stå sig så starkt som det ändå visat sig göra. Sanningen är att det musikaliska ger så mycket mer än bara tomma ord. I de flesta låtar får orden en bildlig betydelse vilket medför att lyssnaren på sitt egna individuella sätt kan skapa sin egna uppfattning kring den. Musiken har en förmåga att på ett fascinerande sätt förena det verbala med det visuella. Vad som även ska tilläggas är att det här görs helt utan att någon bild behöver vara inblandad. Samtidigt kan det inte stickas under stol med det faktum att förvalda bilder redan finns förknippade med en speciell sång vilket också kan medföra en förenkling i skapandet. Fallet behöver dock inte vara så eftersom det i slutändan trots allt handlar om vad just DU ser och ingen annan. Vi delar upplevelser, uppfattningar samt historier men det är samtidigt viktigt att dessa får förbli unika för både den individuella lyssnarens samt hela musikens fortsatta magiska kraft.

Musik har genom historiens gång även färgats av sociala, ekonomiska, politiska samt kulturella krafter. Även om den vill förhålla sig oberoende är det inte särskilt konstigt att den påverkas av omgivningens olika fält. Det är också genom det här som de ljuvliga melodierna snabbt kan ersättas av radikal negativitet.