Som nöje kalle  

Att välja begravningsmusik

Musik är något de flesta av oss älskar. Vare sig det gäller lugn musik i bakgrunden eller en trevlig dansmusik som vi kan röra oss till. Trots att det finns hundratusentals olika låtar att lyssna på kan det ändå vara svårt att hitta rätt musik till rätt tillfälle.

Det finns musik som motiverar oss, musik som framhäver en viss känsla och musik som påminner oss om bortglömda minnen. Här kommer vi att fokusera på musik till begravningar. Detta kan vara en svår sak, speciellt om den avlidne inte haft några önskemål om musiken som ska spelas.

Att välja musik

När du ska välja musik för begravning kan du ta hjälp av en begravningsbyrå i Göteborg ifall du skulle tycka det känns svårt. Men vill du istället välja själv finns det några saker du måste tänka på. Det första du måste veta är om begravningen är borgerlig eller kyrklig. De olika varianterna har nämligen olika regler. Om det är en kyrklig begravning kommer du behöva ett antal psalmer och musikvalen är lite striktare jämfört med borgerliga begravningar. Musik bör nämligen framföras med orgel eller av kyrkomusikern som oftast finns tillgänglig. Kyrkomusikern kan dock även ge dig tips på musik som är acceptabel att spelas. Det allra viktigaste är att du pratar med prästen innan du bestämmer dig för en viss låt.

Om det är en borgerlig begravning är det du själv som får välja musik. Du behöver inte få lov att spela upp en viss musik från präster eller liknande. Självklart finns det några saker du bör tänka på, som att välja musik som påminner om den avlidne. Dubbelkolla att den musiken du vill ska spelas får spelas, alltså att det är lagligt. Du bör även ta reda på vilka sätt du kan spela upp musiken, förinspelad eller ska den spelas live? Rätt begravningsmusik kan nämligen hjälpa alla att ta sig igenom sorgen.