Som nöje ivadmin  

Spela upp en låt

Bara själva uttrycket i sig är en direkt definition över hur allting förhåller sig idag. I takt med digitaliseringens framfart har vi i stort sett tillgång till precis allt vi kan tänka oss när, var samt hur vi vill. Bekvämlighet och tillgänglighet har blivit människans signum vilket också smittat av sig på musikens värld.

Det känns nästan chockartat att vi bara för drygt ett decennium sedan inte bara var ett knapptryck bort när det gällde uppspelning av en låt. Det gamla sättet känns för många idag tämligen invecklat samt komplicerat. Som den anpassningsbara varelse vi är har även de äldre generationerna tagit del av det moderna samhället med skillnaden att dessa ändå känner till de svunna tiderna. De är både medvetna om samt har själva upplevt de tidigare formerna av hur musik tillgodogörs. Även om det sedermera bara fungerar som ett minne blott kan dessa generationer trots allt jämföra de olika förfarandena. Vissa har tagit del av den förbjudna nedladdningstiden där musik i MP3 format fördes över samt brändes på tomma CD-skivor alternativt lades in på den externa MP3-spelaren. Det finns även de som fick vara med och utgöra den tid då kassettband eller CD-skivor till och med fick köpas för att överhuvudtaget kunna användas. En stor del av den äldre generationen idag har dessutom använt de gamla grammofonerna som tillsammans med LP-skivorna tagit sig tillbaka och åter igen utvecklats till något det råder stor efterfrågan på.

Vad som ändå tilläggas ska är att musik trots allt är ett samlingsnamn för en rad olika verksamhetsområden. Den gemensamma nämnaren är att det i slutändan är något som spelas upp i vår själ snarare än våra öron. Det här kan bevisligen bekräftas genom att även döva människor kan ta del av ljuva melodier.

Det är svårt att ta in det aktuella som det enda självklara i ett helhetsperspektiv. Kassettbanden utgjorde en lika naturlig del för 70-talisterna som Spotify gör för oss idag.

Musikens stora frälsare är trots allt det faktum att liveframträdanden står sig starka än idag. Det som från början var enda sättet att ta del av den goda stämningshöjaren är också fortfarande det mest populära. Det är också just det här som medför att musiken kommer leva vidare för en lång tid framöver.