Som nöje ivadmin  

Hand i hand

Att gilla en viss sorts musik behöver inte nödvändigtvis betyda att individen i fråga följer allt vad ämnet i fråga förknippas med. Eftersom vi människor är evolutionärt befattade med en viss del fördomsfullhet blir det heller inget undantag i detta fall. Det här är ett sätt att förstärka vår överlevnad då dessa vanföreställningar fungerade som ett sätt att varna kroppen för eventuella faror. Det ter sig därför inte heller särskilt konstigt att detta även smittar av sig på andra ofarliga områden där farorna istället byts ut mot osäkerhet alternativt avundsjuka.

När musiken ska komma till uttryck görs det förutom via konserter, radio eller andra spelningar även om individer som på olika sätt för dess gener vidare. Musik i sin renaste form ligger inte så långt ifrån människans situation trots allt. Evolutionen gör sig på olika sätt påmind i bägge fallen.

Det här kan med fördel göras på flera olika vis. Eftersom gemene man tar till sig musik på varierande sätt medför det här också olika utlopp till hur det förhåller sig i praktiken.

Eftersom musiken generellt sett redan är en så stor del av människans liv blir det också en aning missvisande att prata om det som en specifik livsstil. Det här har mer eller mindre redan utmärkt sig på sitt eget speciella sätt.