Som livsstil ivadmin  

En osynlig förening

Det är viktigt att komma ihåg musiken som en varierande konstant. Den är likt matematiken präglad av en rad olika tabeller, uppställningar samt formler vilka kan tolkas på ett väldigt skiftande sätt. En låt som skrivs med ett visst budskap kan komma ut som något helt annat. Även om det finns ett tydligt syfte med själva låten kan det för en människa få helt andra konsekvenser. Det räcker inte med att höra vad som sägs i låten för att sedan gå vidare. Hänsyn behöver även tas till de tankar, känslor och andra reflektioner som skapas både till och kring låten. Alla människor har helt olika förutsättningar och bakgrund vilket också medför att musiken får helt olika betydelse. Exempelvis kan en låt betyda kärlek och lycka för en individ medan den för en annan präglas av orättvisa och förtryck. Därmed blir det också ett ganska öppet förhållande mellan hur musiken förhåller sig både till sig själv och andra.

Paradoxalt nog kan budskap både förena men samtidigt även separera människor. Det finns en slags omedveten medvetenhet kring hur såväl enskilda låtar som musik i sin helhet förstås samt förs vidare. Musiken kan därmed fullt ut varken vara individuell eller kollektiv.