Som nöje ivadmin  

Det organiska ledet

Att låta musiken tala är ett väl använt uttryck och det går inte att sticka under stol med dess sanning. Denna ytterlighet tar sig in genom de flesta hål och det råder ingen tvivel om att den också har sin plats i de flesta rum. Den kommer inte bara till uttryck genom sina melodier utan kommer till sin fördel i såväl mode som konstform. Musiken är i grova drag en hel vetenskap eftersom det finns så oerhört många faktorer som spelar in. Även om det oftast förknippas med något vi hör genom våra öron är den minst lika framträdande inom andra områden. Musiken kan göra sig hörd genom visuella ting såsom bilder, kläder och målningar men även inom abstrakta grenar som humör, känslor samt reflektioner. Att leva genom musiken kommer i detta pikanta fall väl till sin rätt. Det finns både de människor som aktivt väljer att ta den musikaliska vägen och medvetet tar efter allt som har med det att göra men även en hel del som omedvetet slussas in i denna vida värld av upplevelser.

När vi människor anammar den musikaliska livsstilen betyder inte det nödvändigtvis att vi på något sätt ska vara aktiva inom området. Att leva musik eller musik som livsstil är två vitt skilda brytpunkter.