Som nöje ivadmin  

Den sammanhållande kärnan

Finns det något fenomen som är så revolutionerande som musiken? Den är religion, politik, ekonomi, kultur och psykologi förenat, nerpackat samt väl inslaget i ett stort paket. Hänsyn behöver nödvändigtvis inte tas till dessa faktorer utan det går utmärkt att bara luta sig tillbaka och njuta av en låt. Detta utan att reflektera särskilt mycket över vad sången betyder eller vad den vill säga till lyssnaren.

Musik i sin helhet är något väl förankrat i de flesta människors liv. Vi har genom historiens gång på ett eller annat sätt fått ta del av den. Vi har alla haft olika förutsättningar vilket också påverkat i vilken utsträckning upplevelsen har kunnat tillmötesgås men oavsett klasskillnader, förtryck och andra orättvisor har musiken lyckats ta sig igenom hålet för att kunna nå ut till den stora massan. Det är också just det här som ligger till stor grund för att med fog kunna benämna musiken en hjälpande hand. Den har för många både kunnat fungera som ren medicin men även givit individer med en tuff bakgrund chansen att häva sig gentemot eventuella missförhållanden som rått.

I takt med att mänskligheten genomgått sin utveckling samt förändring har samtidigt musiken gått samma väg tillmötes. Hur vi tar del av den idag ser tämligen annorlunda ut än för ett par decennier sedan, och går vi tillbaka ännu längre bak i tiden förekommer en radikal skillnad.

Jojken utgör en av de jojken formerna av det vi känner till som musik. Den här påträffas fortfarande eftersom den är ett naturligt inslag i samernas kultur.

Under den tid då kyrkan eller andra heliga platser var en stor del av människans liv fungerade dessa samtidigt som enda sättet att ta del av musik. Det blev på många sätt också en form av underhållning i en annan strikt omgivning. Det vi förknippar med klassisk musik var en slags vidareutveckling av kyrkomusiken. Därefter började musik påverkas av den oroliga värld som ständigt skvalpar omkring. Det här skapade utrymme för folkmusiken baserad på industrialiseringens framfart för att i sin tur utvecklas till såväl jazz, blues som soul. Det breda spektrumet av rock samt popmusik slog ner som en bomb i en annars ganska blygsam värld.

Musik har på flera sätt även blivit en slags metafor där den förknippas med tankar, känslor, händelser eller andra minnesvärda ögonblick. Den finns idag med oss överallt samt i varje steg vi tar. Som ständigt närvarande oavsett om vi befinner oss i hemmet, på jobbet, på gymmet, i bilen, ute på promenaden eller på nattklubben. Det fungerar till mångt och mycket som en institution i gemene mans liv där tystnaden nästan övergått till att vara förbjuden. Det är samtidigt just det som också skapar det goda förhållandet ytterligheterna emellan. De ingår i ett beroendeförhållande där den ena inte kan utesluta den andra.