Som nöje ivadmin  

Delarna utgör en helhet

När vi pratar om musik är det svårt att ta in vilket enormt spektrum det faktiskt är. Det är inte bara att lyssna på en låt och låta det bero. Det handlar om så mycket mer. I första hand förknippar vi den med något som på diverse sätt behagar våra öron. Det är svårt att ge ett entydigt svar på varför det musikaliska blivit en så viktig del för mänskligheten. En anledning kan vara att det har en förmåga att tilltala ett av våra starkaste sinnen. Det vi hör har en lika stor påverkan över vår uppfattning som det vi tar in via våra ögon. Det ter sig därmed inte heller särskilt konstigt att det blivit just musik som till mångt och mycket stärker människors band till varandra.

Detta fenomen är både rubrik, underrubrik och text i ett och samma paket. Likt en katt kan den alltid hitta tillbaks till hemmet oavsett hur långt ifrån den kommit.

Musik förhåller sig inte bara på ett sätt utan existerar i ett flertal olika former. Den kan jämföras med vårt oumbärliga vatten vilket gör sig precis lika bra i både fast, flytande samt gasform. Det är också här de olika genrerna kommer in i bilden.

Precis som att vi alla är olika uppfattas också musik på ett oerhört varierande sätt. Det kan därmed också med fog påstås att det finns lika många kategorier som det finns människor. Rock för mig är exempelvis inte detsamma som det är för dig. En poplåt kan i mina öron spelas upp på ett helt annat sätt än vad densamma gör i dina. På samma sätt kanske du gillar klassisk musik medan jag till varje pris försöker undvika den.

Det är på samma gång både delarnas helhet och helhetens delar.