Könssjukdomar

Könssjukdomar smittar vid samlag utan kondom och kan på lång sikt få allvarliga konsekvenser. Till exempel så leder klamydiainfektioner till nedsatt fruktbarhet. I värsta fall kan man bli steril. Sedan finns herpes, som är ett virus som är mycket vanligt, men är dock ganska ofarligt. Gonorré är en annan vanlig könssjukdom som är vanligare hos män. Syfilis är också en vanlig könssjukdom som kan ge sår runt könsorganen och feber

Test mot könssjukdomar
Om man misstänker att man har smittats av en könssjukdom är det viktigt att testa sig. Det kan man göra genom att gå till en vårdcentral, ungdomshälsan eller genom att beställa hem ett test. Att beställa hem ett test från exempelvis http://klamydiatest.net/alla-tester/herpespaket/ och testa hemma är idag lika säkert som att göra testet på exempelvis en vårdcentral. Tydliga anvisningar följer med testet och man slipper göra testet någon annanstans, vilket många tycker är jobbigt.

Ansvar
Man har ett visst ansvar om det visar sig att man har en könssjukdom. För att hindra spridning av den måste man kontakta de som man har haft samlag med och säga åt dem att testa sig. Man kan också välja att uppge deras namn till sjukvården så kontaktar de personerna istället och ber dem testa sig. Har man en könssjukdom latent i kroppen är det naturligtvis viktigt att använda kondom vid samlag för att helt undvika smittspridning.