Vad säger missbruksvården?

Missburksvård är en sorts vård där man under en dag eller en natt får en behandling för sitt missbruk eller något beroende man har. Detta kan man finna i centrala Oslo. De som kan söka sig till vården är kvinnor samt män som är över 18 år och som på något sätt har ett missbruk eller beroende av läkemedel, alkohol och/eller droger. Det finns även andra metoder att nyttja om man har andra missbruk eller beroende som man behöver få hjälp med, exempelvis terapi samt behandling för missbrukaren anhöriga.

Detta kan utbildning inom missburksvård ge
Det finns en rad olika metoder som man kan använda sig av för att fullfölja en utbildning. i det behandlingsprogrammet som man får gå igenom, baseras det oftast på metoder som är evidensbaserade och genom erfarenhet som redan är beprövad. Det är behandlingsprogrammet består av 12-stegs program, självhjälpsgrupper samt även samtal som är motiverande. Det ingår även flera program som är särskilt utformade för att kunna bemöta de individuella behoven som på något sätt har under utvärderingen identifieras. För att läsa mer om utbildningen kan följande länk http://valbobehandling.no/ besökas för att läsa mer om utbildningen.

Därför ska du gå till en vård vid ett beroende/missbruk
Det är oftast kunnig personal som du får kontakt med, och man har oftast en gedigen erfarenhet kring frågorna och vet exakt hur man ska arbeta vidare med en person som har ett missbruk eller ett beroende av något slag. Det är inte bara det att man har utbildning, samt bakgrund utan en person kan verkligen sätta sig in i en persons liv, och hjälpa denna så gott man kan. Det som läggs allra mest fokus på är familjen, tankemönster, uppfostran, beteende samt relationer.